Войводово  (Окръг София)

ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА - С. ВОЙВОДОВО

Селище:
Село Войводово се намира на 10 км. от река Дунав, южно от гр.Оряхово. Селото наброява 400 жители.

Начало: Организирана методистка общност във Войводово възниква към началото на ХХ век, когато селото е заселено от чехи и словаци – протестанти.

История:  Те поставят началото на силно активно църковно общество, за което председателстващият презвитер на Видински окръг пише: “Имало е повече раждания, повече кръщения, повече венчавки, повече членове под изпит и повече пълни членове, приети във Войводово, отколкото в което и да е друго място в нашата мисия в цяла България”.
В църквата се провеждат редовни богослужения библейски уроци и класове за деца и възрастни, организирано е въздържателно дружество. На 24-та Годишна конференция във Варна е отчетено, че църквата във Войводово е най-голямата в българската мисия.
Църковната сграда е издигната с материали и личен труд на църковните членове.
С този период от развитието на Методистката църква във Войводово са свързани имената на П-р Мартин Рохачек, Готлиб Ковал и п-р Йосиф Харман. От 1937 г. амвонът е зает от п-р Симеон Попов, чиито живот и дейност са свързани с местната църква и след 1954 г.Изселването на чехите и словаците от Войводово е тежък удар за местната църква, но тя не прекратява своето съществуване.

Възстановяване:
След демократичните промени започва възстановяване на останалото малко общество. Първите богослужения са свързани с гостуване на П-р Божидар Попов, а от  1995 г. Плевенската Методистка Църква поема грижата за провеждане на ежеседмични богослужения. Църквата е поверена на грижите на проповедниците от Плевенски църковен окръг – Атанас Атанасов и Владимир Блажев.

Настояще: През 2004 г. беше осветена новата църковна сграда в центъра на селото, построена с много ентусиазъм и надежда за възраждане на църквата. Има редовни богослужения, работа с деца.

Пастир: В пастир на църквата е Владимир Блажев. Всяка седмица той пътува 100 км.

Виждане за бъдещето: Радваме се, че наследството е опазено и в това малко село има една толкова жива църква. Тя има важна мисия.

All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com