Шестдесет и първата Годишна конференция на ЕМЕЦ в България и Румъния

Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България реши шестдесет и първата Годишна конференция да се проведе в гр. Лясковец под наслов: "Настойници на благовестието". Библейското мото ще бъде от 1 Кориняти 9:16: "Горко ми, ако не благовествам!".

Конференцията ще започне на 12 април 2013 г. в 13.00 ч. Деловата работа ще продължи до късния следобед на 13 април. В нея ще вземат участие двама делегати от Румъния и гости от Съединените американски щати.

Конференцията ще бъде закрита с богослужение в местната църква на 14.04.2013 г. от 10.00 ч.

All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com