За нас

Какво вярваме и учим

Движени от Божието слово, ние се доверяваме на Неговата освобождаваща милост.

- Ние вярваме в любовта на триединния Бог, най-ярко изявена в живота, смъртта и възкресението на Исус Христос.
- Ние свидетелстваме за Бога, Който по Своята милост желае да освободи всеки от отчуждения от Бога живот и да му даде нова насока в Исус Христос.
- Ние се доверяваме на Бога, Който ще изгради Своето царство на любов и правда, побеждавайки всяко страдание и несправедливост.
- Ние сме уверени, че същината на християнската вяра е разкрита в Библията, осветлена от традицията, пробудена за живот в личната опитност и утвърдена с помощта на разума.
- Ние се стремим към единство в основите на нашата вяра. В останалото сме водени от свободата, а във всичко - от любовта.


Как се отнасяме един към друг

Движени от Божията любов, ние ценим всеки човек.

- Ние се доверяваме на действието на Святия Дух в общото вземане на решения.
- Ние основаваме своето поведение на уважение към всеки човек и изграждаме стабилни взаимоотношения.
- Ние насърчаваме общението и взаимното разбирателство между различните поколения, социални групи и култури.


Как работим

Движени от Божието действие, ние се стараем да работим заедно и ефективно.

- Ние употребяваме своите сили и структури по начин, който най-добре служи за изпълнението на нашата мисия.
- Ние работим прозрачно и се стремим към творчество и изобретателност.
- Ние включваме по възможност повече хора в нашата работа.
- Ние се стремим към ефективна служба.


Какво вършим

Движени от Божията доброта, ние сме проводници на Неговата любов в слово и дело.

- Ние приканваме всеки към вяра в Исус Христос.
- Ние насърчаваме хората да изграждат своя живот върху Божията любов.
- Ние сме отворени към Бога в слушане, празнуване, молитва, мълчание.
- Ние се застъпваме за страдащите и отхвърлените.
- Ние споделяме Божието намерение за живот в мир, правда и опазване на творението.


Как въздействаме в обществото

Движени от Божия плам, ние се застъпваме за доброто на всички в нашето общество.

- Ние основаваме своята позиция по обществено значими въпроси върху нашите "Социални принципи" .
- Ние посрещаме въпросите и нуждите на хората.
- Ние, като отделни вярващи и като Църква, участваме в изграждането на нашето общество и сме в диалог с всички църкви и организации.


Кои сме ние

Движени от силата на Божия Дух, ние вярваме и действаме на конкретното място и заедно с методистите по целия свят.

- Ние сме общност от търсещи и вярващи хора, чиято вяра е модерна и близка до реалния живот.
- Ние считаме всички хора за еднакво ценни.
- Ние принадлежим към световната Евангелска Методистка Църква и сме отворени към всички останали църкви.
- Ние оформяме своя църковен живот чрез службата и сътрудничеството на всички наши членове и приятели.
- Ние осъществяваме нашата мисия чрез финансовия ангажимент на всички, но заедно с това сме солидарни един към друг.

All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com