За Църквата

"Това, което отличава методиста, не се състои в някакво определено становище. Това дали вярва по този или по онзи начин, дали се доверява на някакви особени определения, дали вярва на учението на един или друг човек не променя нищо. Който си въобразява, че методистът е човек, който се отличава от другите християни с някакво особено учение, доказва само колко не е наясно с действителността и колко се е отдалечил от истината... Но по отношение на всички възгледи,  които не засягат корена на християнството, за нас важи правилото: мисли и остави другите да мислят. Така че каквито и да са тези възгледи - правилни или погрешни - те не са отличителни белези на методиста.

2. Това, което отличава методиста, не е и употребата на определени думи и начин на изразяване. Ние не обвързваме нашата религия с какъвто и да е особен начин на говорене, необикновен или изключителен набор от фрази. Напротив, ние употребяваме, както и във всекидневното си общуване, така и когато разговаряме за Божиите неща, възможно най-познатите, най-употребяваните и най-разбираемите думи, за да изразим мислите си... Затова е също толкова голяма заблуда да се каже, че методистите се отличават с начина си на говорене.

3. Също толкова малко е желанието ни да ни отличават от другите хора чрез, сами по себе си, незначими действия, навици или обичаи. Нашето християнство не се заключава в правенето на това, което Бог не ни е заповядал, нито пък във въздържането от това, което не ни е забранил... Затова и никой, който знае за какво става въпрос, не бива да твърди, че методистите се отличават с някакви особени действия и привички, освен тези, за които Божието слово недвусмислено ни е заповядало.

4. В края на краищата методистът не се отличава и по това, че набляга на някоя точно определена страна на християнството. Ако някой каже: „Но той го прави, тъй като твърди, че се спасяваме само чрез вяра", тогава аз ще отговоря: „Вие не го разбирате." Под спасение той разбира светостта на сърцето и живота и тази святост според него извира единствено от истинската вяра. Може ли да отрече това дори и този, който е християнин само по име?...

5. "Тогава какъв е белегът? Кой е методист според вашата собствена преценка?" Отговарям: "Методист е този, на когото „Божията любов е изляна в сърцето му чрез дадения му Свят Дух" (Римл. 5:5), този, който е „възлюбил Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум" (Второзак. 6: 5; Мат. 22:37). Бог е радостта на сърцето му и стремежът на душата му, която постоянно Го зове: „Кого имам освен Теб? И на земята не желая друг освен Теб. Чезне плътта и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял." (Псалм 73: 25 и 26)."   (Джон Уесли, Характерът на един методист)

All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com