Работа с жени
Методистката църква приема жените като пълноправни членове и служители на Евангелието. Тя насърчава тяхното пълноценно участие в църковния живот с всички дарби и способности, които притежават. В историята на Методистката църква в България жените често са поемали отговорността да се грижат за местните общности по време на тежки изпитания.
    Работата с жени е добре организирана на местно и национално равнище. Към местните църкви съществуват женски групи, които провеждат редовни събирания и дават своя значителен принос при осъществяване на различни църковни инициативи. Националната женска организация се ръководи от Комисията за работа с жени при Годишната конференция, която организира ежегодни срещи на представителките на местните женски групи.
    Женската организация полага сериозни усилия за обучение на ръководителките на женски групи и за осигуряване на необходимите материали за подпомагане на тяхната работа.
    Жените в Методистката църква организират най-голямото ежегодно икуменическо мероприятие – отбелязването на Световния молитвен ден, в което се включват представителки на всички християнски църкви в България.

    Ако желаете да се свържете с Комисията за работа с жени, пишете на нейния председател п-р Маргарита Тодорова на следния адрес: revtodorova@emk.bg .   
All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com