Работа с деца
Методистката църква се стреми да запознае децата с Божието Слово и да ги въведе в църковната общност от най-ранна възраст. Чрез кръщението си децата от вярващи семейства започват своя нов живот в Христос като Божи чада и членове на Христовото тяло. Бог призовава чрез Църквата децата, както и възрастните, да бъдат участници в благодатния Завет, на който кръщението е знак. При кръщението членовете на Църквата тържествено обещават да обградят детето и неговите родители със своята любов и молитвено застъпничество.
За да бъде изпълнено поетото обещание към местните църкви се изграждат неделни училища, които работят по обща програма и осигуряват пълноценен курс на обучение и възпитание за децата от седем до тринадесетгодишна възраст. Завършването на неделното училище (конфирмация) се отбелязва с тържествено богослужение, по време на което Църквата отново потвърждава желанието и задължението си да бъде истински духовен дом за своите млади членове.
 Методистката църква не може да остане безучастна към съдбата на децата в неравностойно социално положение, които често са лишени от родителска грижа. Усилията за приобщаване на тези деца, живеещи в социална изолация, са насочени главно към установяване на различни форми на сътрудничество със специализираните институции, в които те са настанени. Където възможностите позволяват това, се пристъпва към изграждане на собствени центрове за дневна грижа, в които се работи не само за формирането на християнски мироглед, но и за по-пълната социализация и личностна реализация на децата.  

Ако желаете да се свържете с Комисията за работа с деца към Годишната конференция на ЕМЕЦ в България, пишете на следния адрес: altunian@emk.bg
All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com