Работа с младежи
Методистката църква разглежда работата с младежи като естествено продължение на това, което се върши в неделните училища, и съзнава колко трудно е младите хора да останат в Църквата, ако не бъдат създадени необходимите условия за това. По тази причина усилията са насочени към включване на младежите във всички сфери на църковния живот, за да могат те да припознаят Църквата като свой духовен дом. Ентусиазмът и чистотата на порива, присъщи на младежката възраст, настойчивостта, с която се търсят адекватни отговори на екзистенциални въпроси, не позволяват на Църквата да остане встрани от неуморимия ход на времето и да се задоволи с вече постигнатото. Методистката църква високо цени изключителния принос, който само младите хора могат да дадат в изграждането на църковните общности, и поощрява младежите с изявени дарби и призвание да се посветят на отговорно служение в местните църкви.
 Тъй като съзнава важността на работата с младежи, Методистката църква в България по правило поверява ръководството на младежката организация на млад и квалифициран пастор, който да е в състояние да носи тази нелека отговорност.

Ако желаете да се свържете със сегашния ръководител на младежката организация – пастор Михаил Стефанов, пишете на следния адрес: mstefanov@emk.bg
All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com