Издателска дейност
Методистката църква разглежда разпространението на Божието слово, издаването на подходяща християнска литература и периодични издания като една от най-важните си дейности. Водена от идеала на ап. Павел, че християнската любов трябва да бъде “изобилно просветена” (Фил. 1:9), Методистката църква полага усилия да предложи на своите членове и приятели необходимите пособия за утвърждаване в истините на вярата и за напредване в практическия християнски живот. Вдъхновяващ за нас е примерът на един от първите методистки мисионери в България д-р Алберт Лонг, който участва в осъществяването и издаването на първия цялостен превод на Библията на книжовен български език (1871 г.), и свързва името си с дейността на цяла плеяда от български възрожденски дейци през втората половина на ХІХ в.
Съществена цел на нашата издателска дейност е изграждането на ясна методистка идентичност чрез отпечатване и разпространение на книги, посветени на историята на методизма, акцентите на методисткото богословие и практика. Издават се и редица помагала, които улесняват работата в неделните училища, малките групи и курсовете за новоповярвали християни.
Методистката църква осъществява издаването на българския превод на популярното ежедневно молитвено ръководство “Духовна манна” (The Upper Room Magazine).

За повече информация можете да посетите електронната книжарница на нашата Църква - http://knigi.emk.bg/ .

Ако желаете да се абонирате за “Духовна манна”, пишете на следния адрес: danieltopalski@dir.bg .     
All Rights Reserved! © 2006 www.emk.bg
design: pixeldepo.com